Tevens kunnen wij objecten fusen (versmelten van glas). 

fusen

fusen